อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

������������������������������������������������������

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 25632020-12-18สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563