แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการจัดทำงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖กส ๗๑๘๐๔/๕๙๘-๖๐๐ 2023-12-04กองคลังนางสาวสุรัญญา
2รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565กส 71804/631-634 ลว.21 ธค. 25652023-03-29กองคลังนางสาวสุรัญญา
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564กส 71804/704-707 ลว.28 ธค. 25642023-03-27กองคลังนางสาวสุรัญญา
4รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562กส 71804/682-6852022-08-22กองคลังนางสาวสุรัญญา
5รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563กส 71804/717-720 ลว.12 พย.25632022-08-18กองคลังนางสาวสุรัญญา
6รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561กส 71804/676-679 ลว.12 พย.25612022-08-16กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562