แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายรับ รายจ่าย

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานรับ-จ่ายเงิน 2566-2023-12-04กองคลังนางสาวสุรัญญา
2รายงานรับ-จ่าย ประจำปี 2564-2023-03-30กองคลังนางสาวสุรัญญา
3รายงานรับ-จ่าย ประจำปี 2565-2023-03-30กองคลังนางสาวสุรัญญา
4รายงานรับ-จ่าย ประจำปี 2563-2023-03-29กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562