อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

เพิ่ม ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 182 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือรับเรื่องลงวันที่ประเภทไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1-แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632020-04-2112de7a8afe54351ae4aa4afa23df964375.pdf
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632020-04-21128ff9e22d5ab835927f6cb62506e64c90.pdf
30502/2563การรายงานผลการจัดอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 20192020-05-141b499ee0d82072ca4eb36f651f06acb68.pdf
4แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25622019-10-318462af3d8a11d56264e26ab68fa9ad12f4.pdf
5แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25622019-11-30840c55ad0d4473f209b5dd0e5354fab425.pdf
6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25622019-12-318406f8ac3d243aee44c795d5be920cc45d.pdf
7รายชื่อช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชิยลเน็ตเวิร์คจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้2020-05-2070200bf4ce3c8a34c9295168dac28ce080.pdf
8แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25632020-01-3184ad2b000ab0238bcae97dd532404ac7e1.pdf
9แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25632020-02-29841f7adcbf1bdd1a2064f700c3e6a588cf.pdf
10แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03825b3374d5ab942c181f4153b2d38f85e0.pdf
11แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-0382c326862035de5819c2b6675921eb24c1.pdf
12แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ของอบต.บ่อแก้ว 2020-05-2010084e92517744ad6cd8fc201c2c013ff45.pdf
13แผนการดำเนินงานประจำปี 25632019-10-1171b9e546aa797dad5d1559b47134f0298b.doc
14คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต2020-05-2190a39ac74ac792563edd74106bef9fe9b2.docx
15แผนปฏิบัติการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)2020-05-211007e688ee7cf607431f4cebd381a990eaf.docx
16ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน2019-10-1171ecc396b51b8813339c25497b6c733719.jpg
17การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-05-21942f2f5f7cc6377014f3d20fbf8b00a87b.pdf
18การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-05-21949ae16f1f1cec8cba8ff03a1657d24825.pdf
19การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-05-21943950a482b767b69b85dac1cf2726196f.pdf
20การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2020-05-219429440eb78d36665d0d0dfd843c511b3f.pdf


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563