อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

หัวข้อกิจกรรมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เห็นความสำคัญของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงจัดทำโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ และจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด โดยเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการโครงการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล
เริ่มวันที่16 มี.ค. 2021
สิ้นสุดวันที่15 มี.ค. 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563