ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้บริหาร


นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146


นายมรกต เพียรภายลุน
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 097-3098898

นายผง อ้วนละไมย์
รองนายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 088-7297370


นายสมศักดิ์ เหลาแหลม
เลขานุการนายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 082-4967262
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562