องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประชาสัมพันธ์อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jkq6x
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

ดูทั้งหมด..75

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.
....ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรร.....
[โพสต์วันที่ : 2023-10-17 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-07-07 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-06-16 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ดูทั้งหมด..75

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]


....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy).....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-04 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]


ดูทั้งหมด..50

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 128 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 135 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    [] [วันที่ : 2023-04-04 ,อ่าน : 162 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖
    [] [วันที่ : 2023-01-10 ,อ่าน : 199 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 64
    [] [วันที่ : 2023-01-09 ,อ่าน : 134 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566
    [] [วันที่ : 2023-01-05 ,อ่าน : 158 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
    [] [วันที่ : 2022-12-07 ,อ่าน : 168 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 194 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 176 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
    [-] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 187 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (Printer) กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๖-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว(วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว(วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D0) จ้างจ้างเหมาแต่งหน้าและทำผมนางรำขบวนแห่กระทงและแต่งหน้าทำผมรำวงย้อนยุค ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างจ้างเหมาเช่าชุดและแต่งหน้าทำผม คนถือป้าย นางกระทงและนางนพมาศ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [D0) จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนางรำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [P0) จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงรถแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ (ผ่านระบบ -e-Service) ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [B0) ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว (วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 01:41:38 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 185 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 187 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 261 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 254 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 363 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 392 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 507 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 443 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..10

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2023-10-03 ,อ่าน : 108 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-04 ,อ่าน : 109 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 111 ,โดย : orisa PK ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 104 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 360 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 370 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 430 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 445 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 533 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 529 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..75

One Page !! News

One Page

ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.
....ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรร.....
[โพสต์วันที่ : 2023-10-17 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-07-07 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-06-16 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ดูทั้งหมด..75

One Page !! News

One Page

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]

....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy).....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-04 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562