องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo
ITA นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม031 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่032 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ040 การขับเคลื่อนจริยธรรม041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาการประเมินความเสี่ยงการทุกจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุกจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประกาศรายงานการรับ-จ่ายประจำปี

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท


: E-Service


แบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ดูทั้งหมด..96

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 .....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-02 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,13.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-26 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ดูทั้งหมด..96

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗
....เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ปร.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : วีรพงษ์]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีด.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
....กำหนดการ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ************************* เวลา กิจกรรม 09.00-09.30น. ลงทะเบียน 09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 09.45 – 10.00 น. รับประทาน.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-19 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยการนำของ นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายก อบต.บ่อแก้ว นายผง อ้วนละไมย์ รองนายก อบต.บ่อแก้ว นางสาวสลิ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-08 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ดูทั้งหมด..58

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
    [-] [วันที่ : 2024-05-01 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู
    [-] [วันที่ : 2024-04-22 ,อ่าน : 30 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของข(1)
    [-] [วันที่ : 2024-04-04 ,อ่าน : 42 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
    [-] [วันที่ : 2024-04-04 ,อ่าน : 44 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
    [-] [วันที่ : 2024-03-31 ,อ่าน : 47 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนา
    [-] [วันที่ : 2024-02-07 ,อ่าน : 111 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
    [] [วันที่ : 2024-01-24 ,อ่าน : 82 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน
    [-] [วันที่ : 2023-12-05 ,อ่าน : 158 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 243 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 248 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [W0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ) ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงตู้ลำโพงโรงเรียนผู้สูงอายุ สามร่มโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [B0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ASPHALT CONCRETE) ชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 2, 8, 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ASPHALT CONCRETE) ชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 2, 8, 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  8 . [W1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย ในตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [W0) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [15) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [15) ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ASPHALT CONCRETE) ชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 2, 8, 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 19:34:33 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 284 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 292 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 357 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 361 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 521 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 577 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 748 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 586 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..10

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2023-10-03 ,อ่าน : 220 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-04 ,อ่าน : 218 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 212 ,โดย : orisa PK ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 193 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 501 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 505 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 577 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 586 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 703 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 717 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..96

One Page !! News

One Page

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-04 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 .....
[โพสต์วันที่ : 2024-04-02 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ
....-.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
....อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,13.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-26 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ดูทั้งหมด..96

One Page !! News

One Page

โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
....โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗
....เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ปร.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : วีรพงษ์ ]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีด.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-22 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
....กำหนดการ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ************************* เวลา กิจกรรม 09.00-09.30น. ลงทะเบียน 09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 09.45 – 10.00 น. รับประทาน.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-19 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
....ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยการนำของ นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายก อบต.บ่อแก้ว นายผง อ้วนละไมย์ รองนายก อบต.บ่อแก้ว นางสาวสลิ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-03-08 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562