ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 096-3236566


นายเจริญ ทัพเจริญ
รองปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ : 087-9984450


นายปริญญา ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 084-1463046
person2-1
นางสมมุติ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 065-0534019
person4-xxx
นายสำราญ มีคำนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 0818724571


นายนิเวศน์ โพธิกมล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 091-7980598
person5-xxx
นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ 087-8699058
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562