องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประชาสัมพันธ์อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jkq6x
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

ดูทั้งหมด..74

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-07-07 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-06-16 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
ดูทั้งหมด..74

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]


....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy).....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-04 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]


ดูทั้งหมด..50

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 22 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 27 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    [] [วันที่ : 2023-04-04 ,อ่าน : 51 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖
    [] [วันที่ : 2023-01-10 ,อ่าน : 76 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 64
    [] [วันที่ : 2023-01-09 ,อ่าน : 30 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566
    [] [วันที่ : 2023-01-05 ,อ่าน : 50 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
    [] [วันที่ : 2022-12-07 ,อ่าน : 55 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 76 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 63 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
    [-] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 67 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [W1) ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องอัดจารบี แบบใช้ลม และเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [D0) จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [B0) จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนศิลา หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพัฒนา หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ มอบบ้านผู้สูงอายุ นายไท้ หงษ์รักษา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการแปลงสาธิตการปลูกทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ inverter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาดใใหม่ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งนางาม หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [W1) ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายบุญ เบิกบาน บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 23:28:03 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 63 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 60 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 133 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 132 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 236 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 255 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 245 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 233 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..74

One Page !! News

One Page

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-07-07 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566
....กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-06-16 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
ดูทั้งหมด..74

One Page !! News

One Page

คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-02-06 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]

....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy).....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-04 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562