องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท




ดูทั้งหมด..63

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]


....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ]

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ดูทั้งหมด..63

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-16 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565
....ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วร่วมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-14 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว
....ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-10 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ประกาศ ภดส.3
....ประกาศ ภดส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-01 โดย : นางธีรวรรณ]


ดูทั้งหมด..32

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖
    [] [วันที่ : 2023-01-10 ,อ่าน : 26 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566
    [] [วันที่ : 2023-01-05 ,อ่าน : 15 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 33 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี2566
    [] [วันที่ : 2022-11-11 ,อ่าน : 21 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
    [-] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 25 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
    [] [วันที่ : 2022-10-20 ,อ่าน : 40 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
    [] [วันที่ : 2022-09-14 ,อ่าน : 41 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
โครงการลดการใช้พลังงาน อบต.บ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2022-06-01 ,อ่าน : 55 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 98 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 91 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [B0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารรภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการสนับสนุนดำเนินงานงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D1) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ ๓๗๒๑ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกดับเพลิง ตามโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [D0) ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [D2) จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5, บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [15) จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๓๖ กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 สายบ้านหินลาด(โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร) -ที่ว่าการอำเภอนาคู โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดใหม่ (โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร- บ้านนาคู บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 03:04:32 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 20 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 22 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 93 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 86 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 176 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 189 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 186 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 175 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..63

One Page !! News

One Page

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-14 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงาน.....
[โพสต์วันที่ : 2023-03-07 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
....ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-10 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

....ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566.....
[โพสต์วันที่ : 2023-01-05 โดย : นางธีรวรรณ]
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
ดูทั้งหมด..63

One Page !! News

One Page

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-25 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-16 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565
....ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วร่วมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-14 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว
....ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-10 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ ภดส.3
....ประกาศ ภดส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2566.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-01 โดย : นางธีรวรรณ ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562