เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องแผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่2020-04-21
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
สร้างโดย3460600515312
สังกัด64646


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563