แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ของอบต.บ่อแก้ว 2020-05-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563