แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน2022-04-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปี พ..ศ. ๒๕๖๓2020-05-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562