แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2022-03-17สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562