แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

รายงานการประชุมสภา

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖2024-06-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖2022-12-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕2022-12-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕2022-08-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕2022-08-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕2022-06-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕2022-02-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕2022-02-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕2022-01-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕2021-12-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕2021-12-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3/2564 เมื่้อวันที่ 9 สิงหาคม 25642021-08-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
20รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562