แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

งบ�สดง�านะทาง�ารเงิน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562กส 71804/682-6852022-08-22กองคลังนางสาวสุรัญญา
2รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563กส 71804/717-720 ลว.12 พย.25632022-08-18กองคลังนางสาวสุรัญญา
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564กส 71804/704-707 ลว.28 ธค. 25642022-08-18กองคลังนางสาวสุรัญญา
4รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561กส 71804/676-679 ลว.12 พย.25612022-08-16กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562