ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

งบทดลอง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1งบทดลอง ประจำปี 2565-2023-03-30กองคลังนางสาวสุรัญญา
2งบทดลอง ประจำปี 2564-2023-03-29กองคลังนางสาวสุรัญญา
3งบทดลอง ประจำปี 25632022-08-22กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562