แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/ ๑๗๘2024-02-09กองคลังนางสาวสุรัญญา
2การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๒๐๗ ลว.๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕2023-03-27กองคลังนางสาวสุรัญญา
3การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๒๓๑ ลว.๙ มีนาคม ๒๕๖๖2023-03-27กองคลังนางสาวสุรัญญา
4การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๓๘๘ ลว.๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา
5การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๓๒๕ ลว.๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา
6การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๒๙๒ ลว. ๔ มีนาคม ๒๕๖๔2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562