แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗กส ๗๑๘๐๔/353 ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗2024-07-01กองคลังนางสาวสุรัญญา
2รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗กส ๗๑๘๐๔/๒๑๔ ลว. ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗2024-04-18กองคลังนางสาวสุรัญญา
3ส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567กส ๗๑๘๐๔/๑๘ ลว.๙ มกราคม ๒๕๖๗2024-03-08กองคลังนางสาวสุรัญญา
4ส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566กส71804/1922023-10-16กองคลังนางสาวสุรัญญา
5ส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566กส71804/3152023-10-16กองคลังนางสาวสุรัญญา
6ส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566กส71804/4982023-10-16กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562