แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)2024-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว (พ.ศ. 2566-2570).pdf-2023-03-23สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว-2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4คำแถลงการณ์และประกาศใช้แผนฯ2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562