ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว-2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2คำแถลงการณ์และประกาศใช้แผนฯ2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น2019-06-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562