แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2022-01-06สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2ผลการดำเนินงานประจำปี 25642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4รายงานการดำเนินงาน ปี642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-13-นางวรกานต์ พิมพ์รส
6รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
7ตามตามประเมินผลคิดเป็นร้อยละ2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
8ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาม้องถิ่น ปี 25622019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562