อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-13-นางวรกานต์ พิมพ์รส
2รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3ตามตามประเมินผลคิดเป็นร้อยละ2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาม้องถิ่น ปี 25622019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563