แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.บ่อแก้ว2022-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562