แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ข้อมูลสถิติการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ครึ่งปีแรก)2023-04-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564 (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2020-07-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562