แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ่อแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๖๓2020-10-12สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562