อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต้ัีงแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)2021-04-08กองคลังทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน2020-07-02กองคลังนายกิตติธัช


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563