อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.บ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25632021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-07-02กองคลังนายกิตติธัช


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563