แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ2024-03-01กองคลังorisa PK
2แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672023-10-03กองคลังorisa PK
3แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25672023-10-03กองคลังorisa PK
4ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25672023-10-02กองคลังorisa PK
5แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662022-10-03กองคลังorisa PK
6แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25662022-10-03กองคลังorisa PK
7แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-01-10กองคลังorisa PK
8แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25652021-10-11กองคลังorisa PK
9แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25642020-10-16กองคลังorisa PK
10แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-16กองคลังorisa PK
11แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK
12แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562