แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล
2หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-05-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563