อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ิประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน2020-06-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์2020-05-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563