แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2023-04-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2020-10-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
6การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562