แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2020-10-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562