แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
111โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-07-012021-07-01โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
212โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25632020-07-012020-09-30โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการออกให้ความรู้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงกุล0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
313โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 2020-07-012020-09-30โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
414โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-07-012020-09-30โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อให้มีทรัพยากรพอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 3. ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลกับประชาชนพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
510กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2020-06-262020-07-31กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 25630000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
63โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว2020-06-232020-06-23โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
72อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2020-05-222020-05-22อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563