แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-10-03กองคลังorisa PK
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-10-06กองคลังorisa PK
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-10-03กองคลังorisa PK
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-11-01กองคลังorisa PK
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-11-03กองคลังorisa PK
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 22020-06-30กองคลังorisa PK
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 12020-03-31กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562