อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7นโยบายและกลยุทธด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓)2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล
9ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563