แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2023-01-10สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-12สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2022-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
7ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-26สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
10นโยบายและกลยุทธด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓)2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล
12ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562