แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-04-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-12สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-04-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25662021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562