ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2022-10-06สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-04-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-12สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-04-07สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
5ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25662021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562