แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-01-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 25642022-01-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2021-03-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2020-07-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562