อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

หัวข้อกิจกรรมโครงการซ้อมแผน อพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดของกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดสาธารณภัย เพลิงไหม้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ การระงับอัคคีภัยเพื้องต้น และบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
เริ่มวันที่11 ก.ย. 2020
สิ้นสุดวันที่31 ธ.ค. 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563