อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

หัวข้อกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดของกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยเป้าหมายคือโรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ และวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ จากเหตุอัคคีภัย
เริ่มวันที่11 ก.ย. 2020
สิ้นสุดวันที่31 ธ.ค. 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563