หัวข้อกิจกรรมอัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดของกิจกรรมอัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เริ่มวันที่22 พ.ค. 2020
สิ้นสุดวันที่22 พ.ค. 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563