อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

หัวข้อกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ่อแก้ว
รายละเอียดของกิจกรรมวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เชิญคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) บ่อแก้ว ประชุมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้รับการยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลฯ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในตำบลบ่อแก้ว ในการเข้าควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564
เริ่มวันที่Apr 27, 2021
สิ้นสุดวันที่Jan 26, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563