หัวข้อกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดของกิจกรรมนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
เริ่มวันที่26 ม.ค. 2022
สิ้นสุดวันที่27 ม.ค. 2023
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562