หัวข้อกิจกรรมลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
รายละเอียดของกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( หมู่ที่ 1 -14 นอกสถานที่ ) ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2564)
และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และงดรับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2564
เริ่มวันที่2 พ.ย. 2021
สิ้นสุดวันที่30 ก.ย. 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562