แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2024-01-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ข้อมูลสถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2024-01-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือนแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)2023-04-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)2022-04-01-ทวีวรรณ โพธิกมล
5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 2022-03-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 2021-04-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2020-05-28-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562