องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประชาสัมพันธ์อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jkq6x
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

ดูทั้งหมด..85

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จัง
.... โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีป.....
[โพสต์วันที่ : 2024-02-07 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมกัน นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตยืประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-02-02 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะใ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-24 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
....ระกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-24 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

ป้ายประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-02 โดย : นางธีรวรรณ]
ดูทั้งหมด..85

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
....ประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-01 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-20 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
....Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 .....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-20 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

อบต.บ่อแก้วร่วมกับอำเภอนาคูจัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 2566
....การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-05 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]

ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.
....ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรร.....
[โพสต์วันที่ : 2023-10-17 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]


ดูทั้งหมด..53

News !! News

ประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนา
    [-] [วันที่ : 2024-02-07 ,อ่าน : 26 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
    [] [วันที่ : 2024-01-24 ,อ่าน : 8 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน
    [-] [วันที่ : 2023-12-05 ,อ่าน : 102 ,โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 191 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
    [] [วันที่ : 2023-06-16 ,อ่าน : 192 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    [] [วันที่ : 2023-04-04 ,อ่าน : 226 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖
    [] [วันที่ : 2023-01-10 ,อ่าน : 262 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 64
    [] [วันที่ : 2023-01-09 ,อ่าน : 186 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี2566
    [] [วันที่ : 2023-01-05 ,อ่าน : 218 ,โดย : นางธีรวรรณ ]
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
    [] [วันที่ : 2022-12-07 ,อ่าน : 241 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [D1) จ้างเหมารถโดยสาร ๖ ล้อรับ-ส่ง ผู้สูงอายุและคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [D0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [B0) จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างเครื่องเสียงใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D0) ซื้อซื้อวัสดุ โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างเหมาบริการปำป้ายโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)] -> คลิกอ่าน..
  9 . [B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [P0) จ้างเหมาบริการซักผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [B0) จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาล วันมาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชมสภาองค์การบริหารหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 10:09:46 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..8

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงกุล-วัดถ้ำเกลี้ยง หมู่ 6
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 239 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร) หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2022-11-10 ,อ่าน : 243 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 312 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 316 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 470 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 524 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 701 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 534 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..10

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2023-10-03 ,อ่าน : 164 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-04 ,อ่าน : 164 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 165 ,โดย : orisa PK ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
    [] [วันที่ : 2022-10-03 ,อ่าน : 154 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 454 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
    [] [วันที่ : 2021-10-01 ,อ่าน : 452 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 524 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-16 ,อ่าน : 534 ,โดย : orisa PK ]
แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 636 ,โดย : orisa PK ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-04-21 ,อ่าน : 636 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..85

One Page !! News

One Page

โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จัง
.... โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีป.....
[โพสต์วันที่ : 2024-02-07 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส]
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมกัน นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตยืประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม.....
[โพสต์วันที่ : 2024-02-02 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะใ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-24 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
....ระกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-24 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
ป้ายประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-02 โดย : นางธีรวรรณ]
ดูทั้งหมด..85

One Page !! News

One Page

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
....ประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโ.....
[โพสต์วันที่ : 2024-01-01 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-20 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
....Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 .....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-20 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
อบต.บ่อแก้วร่วมกับอำเภอนาคูจัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 2566
....การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2023-12-05 โดย : นางวรกานต์ พิมพ์รส ]
ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.
....ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรร.....
[โพสต์วันที่ : 2023-10-17 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562